“Stiekem dromen we ervan om later samen in een hofje te wonen.”

Gezamenlijk wonen

Samen wonen is vaak goedkoper – en altijd gezelliger

Droom je van een oude dag in het verzorgingstehuis? Die kans is klein. Toch willen veel mensen wel degelijk samen oud worden, met leeftijdgenoten of in een mix van jong en oud.

De verzorgingstehuizen zijn hard op weg om te verdwijnen. Ervoor in de plaats komen inspirerende nieuwe woonconcepten voor ouderen. Van woongroepen en moderne hofjes, tot wijken met levensloopbestendige woningen en goede (zorg)voorzieningen. De komende jaren gaan we hier meer van zien.

Samen wonen kan betekenen dat je bepaalde ruimtes of voorzieningen deelt. Of dat wijken en woningen zo zijn ingericht dat ze van nature ontmoetingen stimuleren. Is een bijzondere woonvorm iets voor jou? Ga dan eens na wat de mogelijkheden zijn. Houd nieuwe initiatieven in de regio in de gaten.

Tip

Zoek eens naar woongroepen in je omgeving. Nederland telt er duizenden.

Andere woonwensen