Uit het nieuws

Zelfstandig wonende 55-plussers blijven liefst in eigen woning

02-04-2020

De meeste 55-plussers passen de woning liever aan dan te verhuizen. Een ruime meerderheid van de zelfstandig wonende 55-plussers denkt dat hun woning op dit moment geschikt is om in te blijven wonen bij gezondheids- of ouderdomsklachten. Mocht de woning in de toekomst (toch) niet geschikt blijken, dan willen de meeste 55-plussers de woning liever aanpassen dan verhuizen. Dit blijkt uit het onderzoek Belevingen 2019 van het CBS.

Oud worden in je eigen Rotterdamse wijk

04-03-2020

Op 17 februari ondertekenden 42 partijen het ‘Langer Thuis Akkoord 2020-2025’ in Rotterdam. Gemeente, marktpartijen (ontwikkelaars en ‘bouwers’), corporaties, zorg- en welzijnspartijen, zorgkantoor/zorgverzekeraars en ouderenbonden spreken af om de komende jaren te werken aan de verbetering van de woningvoorraad, innovatieve woonvormen te bouwen en ouderenhubs te ontwikkelen. Zodat Rotterdammers gerust oud kunnen worden in hun eigen wijk.

Van gevaarlijke situaties naar veilig langer thuis wonen

08-01-2020

Door de vergrijzing, het sluiten van verzorgingshuizen en het overheidsbeleid wonen steeds meer senioren tot op hoge leeftijd thuis. Een mooie ontwikkeling voor veel mensen. Echter zijn de woningen vaak ongeschikt, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Niet voor niets overlijden steeds meer senioren als gevolg van een val – momenteel 13 per dag (AD, 2019). Omdat er te weinig geschikte betaalbare woningen en appartementen voor senioren zijn, is het essentieel om dan de bestaande woning aan te passen.